Chuyên mục: hóa

Phân loại các chất điện li

Phân loại các chất điện li

I. Độ điện li – Khái niệm : Độ điện li α của chất điện li là tỉ số giữa số phân tử phân li ra ion (n) và tổng số phân tử hòa tan (no). α =   Độ điện li của …

SỰ ĐIỆN LI

I. Hiện tượng điện li Quá trình phân li các chất trong nước ra ion là sự điện li. Những chất khi tan trong nước phân li ra ion được gọi là những chất điện li. Vậy axit, bazơ và …
Tốc độ phản ứng hóa học

Tốc độ phản ứng hóa học

I. Khái niệm về tốc độ phản ứng hóa học – Khái niệm : Tốc độ phản ứng là độ biến thiên nồng độ của một trong các chất phản ứng hoặc sản phẩm trong một đơn vị thời gian. II. Các yếu …
Muối Sunfat

Muối Sunfat

1. Muối sunfat Muối sunfat là muối của axit sunfuric. Có hai loại muối sunfat : Muối trung hòa (muối sunfat) chứa ion sunfat . Phần lớn muối sunfat đều tan trừ BaSO4, SrSO4, PbSO4 không tan. Muối axit …
Axit Sunfuric

Axit Sunfuric

1. Tính chất vật lí Axit sunfuric (H2SO4) là chất lỏng sánh như dầu, không màu, không bay hơi, nặng gần gấp 2 lần nước (H2SO4 98% có D = 1,84 g/cm³). H2SO4 tan vô …
Lưu huỳnh trioxit

Lưu huỳnh trioxit

I. Tính chất Lưu huỳnh trioxit (SO3) là chất lỏng không màu (tnc = 17°C), tan vô hạn trong nước và trong axit sunfuric. Lưu huỳnh trioxit là oxit axit, tác dụng rất mạnh với nước tạo ra axit …
Lưu huỳnh đioxit

Lưu huỳnh đioxit

I. Tính chất vật lí Lưu huỳnh đioxit (SO2) (khí sunfurơ) là chất khí không màu, mùi hắc, nặng hơn không khí (d =  ≈ 2,2), hóa lỏng ở -10°C, tan nhiều trong nước. Lưu  huỳnh đioxit là khí độc, …
Hiđro Sunfua

Hiđro Sunfua

I. Tính chất vật lí Hidro sunfua (H2S) là chất khí, không màu, mùi trứng thối và rất độc. Chỉ 0,1% H2S có trong không khí đã gây nhiễm độc mạnh. Khí H2S hơi nặng hơn không khí …

Lưu huỳnh

I. Vị trí, cấu hình electron nguyên tử Nguyên tử lưu huỳnh có số hiệu nguyên tử là 16, thuộc nhóm VIA, chu kì 3 của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Nguyên …
Ozon

Ozon

I. Tính chất Ozon là một dạng thù hình của oxi. Khí ozon màu xanh nhạt, mùi đặc trưng, hóa lỏng ở nhiệt độ -112°C. Khí ozon tan trong nước nhiều hơn so với oxi. Ozon là một trong số …