Chuyên mục: Toán

Dấu của nhị thức bậc nhất

I. Định lí về dấu của nhị thức bậc nhất 1. Nhị thức bậc nhất Nhị thức bậc nhất đối với x là biểu thức dạng f(x) = ax + b trong đó a, b …
Bất đẳng thức

Bất đẳng thức

I. Ôn tập bất đẳng thức 1. Khái niệm bất đẳng thức Các mệnh đề dạng “a < b” hoặc “a > b” được gọi là bất đẳng thức. 2. Bất đẳng thức hệ quả …
Đại cương về phương trình

Đại cương về phương trình

I. Khái niệm về phương trình Phương trình một ẩn Phương trình ẩn x là mệnh đề chứa biến có dạng  trong đó f(x) và g(x) là những biểu thức của x. Ta có f(x) …

Hàm số bậc hai

Hàm số bậc hai được cho bởi công thức Tập xác định của hàm số này D = . I. Đồ thị của hàm số bậc hai Đồ thị của hàm số  chính là đường parabol  …

ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ Y=AX^2(A#0)

Đồ thị của hàm số là 1 đường cong đi qua gốc tọa độ và nhận trục Oy làm trục đối xứng. Đường cong đó được gọi là 1 parabol với đỉnh O. Nếu a>0 …

Hàm số y = ax + b

I. Ôn tập về hàm số bậc nhất y = ax + b (a ≠ 0) Tập xác định D = Chiều biến thiên Với a > 0 hàm số đồng biến trên  Với a …